BotoStoreβ
Add to BotoStore
Шүрэн Ус / Coral Water

Шүрэн Ус / Coral Water

Японы алдарт "Шүрэн ус" бүтээгдэхүүн нь усыг эрдэсжүүлж, цэвэршүүлэх бүтээгдэхүүн бөгөөд бяцхан "Халаасны ус шүүгч" гэж ойлголж болох юм.

Share this bot
See also