BotoStoreβ
Add to BotoStore

دریافت آخرین مطالب سایت نکس1موزیک در تلگرام خود
nex1music.com

What can do this bot?دریافت آخرین مطالب سایت نکس1موزیک در تلگرام خود
nex1music.com
توجه داشته باشید که بات به صورت خودکار پست های جدید را برای شما میفرستد.
با زدن /start در بات عضو شوید.

ربات رسمی سایت نکس 1 موزیک
nex1music.com

با موفقیت عضو شدید!
برای لغو اشتراکتان از /stop استفاده کنید.

شما هم ربات تلگرام خود را بسازید:
telegram.me/chatfuelbot?start=b-108082209

Bot Commands

A command must always start with the '/' symbol.

/start
اشتراک در ربات
/stop
لغو اشتراک در ربات
Share this bot
See also