BotoStoreβ
Add to BotoStore

🎧پیشرفته ترین ربات جستجو و دانلود تمامی موزیکهای دنیا ! در یک لحظه. ⏳ /start را بزنید.

What can do this bot?🎧 با این ربات میتوانید هر موزیکی را جستجو و در کسری از ثانیه دانلود کنید.../start را بزنید و شروع کنید😍

کاربر گرامی به ربات موزیک خوش آمدید برای جستجوی موزیک 🔍 موزیک را بزنید

همچین چیزی نداریم !

Share this bot
See also