BotoStoreβ
Add to BotoStore

Denna bot får bara användas av Magnus Brusman och hans vänner.

What can do this bot?Vad är det för temperaturer i Lärkstugan! Är det dax att elda i vedpannan? När går solen upp i Lärkstugan? Här får du svar på det och kanske annat intressant. Skriv "/help" för att se vilka kommandon som du kan skriva.

Bot Commands

A command must always start with the '/' symbol.

/help
visar hjälptext
/temperatur
visar temperaturen på olika platser
/vader
aktuell väderobservation
/vedpannan
info om vedpannan
Inline Bot

Call this bot by typing its @username and a query in the text input field in any chat.

@lark_bot
Temperatur
Share this bot
See also